เวลาปัจจุบัน: วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563
เวลาเปิดบริการ: M-F 8am-9pm, Sa noon-5pm, Su 1-5pm
ติดต่อ: 111-222-3333
หน้าหลัก สมาชิกห้องสมุด งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูแลระบบ รายงาน


» หน้าหลัก
เงื่อนไขการใช้งาน
แนะนำการใช้งาน

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

ใช้เมนู(ด้านบน)สำหรับการจัดการโมดูลงานต่างๆ ของห้องสมุด (สามารถศึกษาตามคำแนะนำด้านล่างนี้)

หัวข้อคำอธิบาย
ระบบสมาชิกห้องสมุด

ใช้เมนูนี้สำหรับจัดการระบบสมาชิก)
 • ระบบสมาชิก (เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ)
 • ระบบยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 • ระบบคืนทรัพยากรสารสนเทศ
งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใช้เมนูนสำหรับบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม
 • เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ, นำเข้า, ส่งออก
งานดูแลระบบ

ใช้เมนูสำหรับกำหนดผู้ใช้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ
 • ผู้ใช้งานระบบ (เพิ่ม, แก้ไข, รหัสผ่าน, ลบ)
 • ตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
 • แสดงหมวดหมู่
 • จัดการหน้าจอระบบ
รายงานใช้เมนูนี้สำหรับออกผลรายงานและสถิติ
 • แสดงผลรายงานและสถิติต่างๆ
 • บาร์โค้ดสืบค้น | แนะนำการใช้งานพัฒนาภาษาไทยเพิ่มเติมโดย นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล จาก OpenBiblio รุ่น 0.6.1 เป็็น 0.7.2 เลขรุ่นฐานข้อมูล 0.7.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2002-2014 Dave Stevens, et al.
ซอร์สโค้ดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License